tại sao không gửi được tin nhắn vinaphone

Xử lý lỗi Sim VinaPhone không nhận được tin nhắn

Xử lý lỗi Sim VinaPhone không nhận được tin nhắn

04/10/2020 @ 09:33

Sim VinaPhone không nhận được tin nhắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình liên lạc của thuê bao bạn. Vậy nguyên nhân nào khiến thuê bao của bạn không nhận được tin nhắn của thuê bao khác gửi đến và các máy khác gửi đến đều báo lỗi không gửi được. …