Gói cước gọi ngoại mạng VinaPhone sẽ luôn là lựa chọn số 1 mang lại cho người dùng thuê bao di động trả trước có thêm thật nhiều phút gọi miễn phí. Khách hàng có nhu cầu thường xuyên gọi điện mỗi ngày chỉ cần tham gia đăng ký 1 trong số các gói cước gọi ngoại mạng của VinaPhone dưới đây thì có thể yên tâm liên lạc mỗi ngày với chi phí tiết kiệm nhất.

>>> Thực hiện: Đăng ký 4G VinaPhone ngay để được trải nghiệm internet tốc độ cao và tiết kiệm hơn gấp 20 lần.

goi cuoc goi ngoai mang vinaphone

Tổng hợp các gói cước gọi ngoại mạng VinaPhone

Các gói cước gọi ngoại mạng VinaPhone chu kỳ ngày

Tên gói Cú pháp đăng ký  Ưu đãi Cước phí Thời hạn sử dụng
TN20 TN20 gửi 900 Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng trong nước.  6.000đ  24h (kể từ thời điểm đăng ký)
V88  V88 gửi 900  Giảm cước gọi nội mạng và gọi mạng xuống còn 880đ/phút.  Miễn phí  24h (kể từ thời điểm đăng ký)

Các gói cước gọi ngoại mạng VinaPhone chu kỳ tháng (30 ngày)

Tên gói Cú pháp đăng ký  Đăng ký tự động Ưu đãi Cước phí
C69 MO C69 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone và cố định VNPT.
 • Miễn phí 30 phút thoại ngoại mạng.
 • Cộng thêm 30 sms trong nước.
69.000đ
C89 MO C89 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng VinaPhone + cố định VNPT.
 • Miễn phí 60 phút gọi ngoại mạng.
 • Nhận thêm 60 sms trong nước.
89.000đ
B99 MO B99 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vina + cố định VNPT ≤ 10 phút.
 • Tặng 30 phút thoại ngoại mạng.
 • Tặng 60 sms nội mạng.
 • Tặng 600MB data tốc độ cao
99.000đ
B129 MO B129 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vina + cố định VNPT ≤ 10 phút.
 • Tặng 30 phút gọi ngoại mạng.
 • Tặng 60 sms nội mạng.
 • Tặng 1,2GB data tốc độ cao
129.000đ
Alo35 MO ALO35 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút.
 • Tặng 10 phút gọi ngoại mạng.
35.000đ
Alo29 MO ALO29 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10phút ( áp dụng cho nhóm tối đa 10 thành viên).
 • Tặng thêm 10 phút gọi ngoại mạng.
29.000đ
V30k MO V30K gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng thêm 20 phút ngoại mạng.
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
 • Tặng 30 phút gọi cố định VNPT.
30.000đ
VD69 MO VD69 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
 • Tặng 30 phút ngoại mạng.
 • Tặng thêm 2,4GB data tốc độ cao
69.000đ
VD89 MO VD89 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút.
 • Tặng 50 phút ngoại mạng.
 • Tặng 2GB/ngày (60GB/tháng)
89.000đ
VD89P MO VD89P gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • Tặng 50 phút gọi ngoại mạng,
 • Tặng 4GB/ngày (120GB/ tháng)
VD129 MO VD129 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 3GB/ngày (90GB/tháng)
129.000đ
VD149 MO VD149 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤30 phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 4GB/ngày (120GB/ngày)
149.000đ
VD300 MO VD300 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB data tốc độ cao
300.000đ
VD350 MO VD350 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB data tốc độ cao
350.000đ
VD400 MO VD400 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước
 • Tặng 300 phút gọi ngoại mạng.
 • Tặng 18GB data tốc độ cao
400.000đ
VD450 MO VD450 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước.
 • Tặng 400 phút ngoại mạng.
 • Tặng 18GB data tốc độ cao
450.000đ
VD500 MO VD500 gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 500 phút trong nước.
 • Tặng 25GB data tốc độ cao
500.000đ

Các gói cước gọi ngoại mạng VinaPhone chu kỳ 6 tháng 

Tên gói  Cú pháp đăng ký Đăng ký tự động  Ưu đãi mỗi tháng sẽ nhận 
C696T

(345.000đ)

MO C696T gửi 1544 Đăng ký
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 30 SMS nội mạng
C896T

(445.000đ)

MO C896T gửi 1544 Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 60 phút gọi ngoại mạng,
 • 60 SMS ngoại mạng.
B996T

(495.000đ)

 MO B996T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao.
B1296T

(645.000đ)

 MO B1296T gửi 1544   Đăng ký
 • Tặng 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 1.2GB data tốc độ cao.
VD696T

(345.000đ)

MO VD696T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 30 phút gọi ngoại mạng
 • Tặng 2,4GB data tốc độ cao,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút.
VD896T

(445.000đ)

MO VD896T gửi 1544 Đăng ký 
 • Tặng 50 phút ngoại mạng/tháng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • Tặng 2GB/ngày (60GB/tháng)
VD1296T

(645.000đ)

MO VD1296T gửi 1544 Đăng ký
 • Tặng 100 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  20 phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 3GB/ ngày (90GB/ tháng)
VD1496T

(745.000đ)

MO VD1496T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 200 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút,
 • Tặng 200 SMS trong nước,
 • Tặng 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
VD3006T

(1.500.000đ)

MO VD3006T gửi 1544 Đăng ký
 • Tặng 100 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 11GB data tốc độ cao
VD3506T

(1.750.000đ)

MO VD3506T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 200 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 11GB data tốc độ cao
VD4006T

(2.000.000đ)

MO VD4006T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 300 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 18GB data tốc độ cao
VD4506T

(2.250.000đ)

MO VD4506T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 400 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 18GB data tốc độ cao
VD5006T

(2.500.000đ)

MO VD5006T gửi 1544 Đăng ký
 • Tặng 500 phút trong nước,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10phút,
 • Tặng 200 SMS trong nước,
 • Tặng 25GB data tốc độ cao

Các gói cước gọi ngoại mạng VinaPhone chu kỳ 12 tháng 

Tên gói  Cú pháp đăng ký Đăng ký tự động Ưu đãi mỗi tháng sẽ nhận 
C6912T

(690.000đ)

MO C6912T gửi 1544 Đăng ký
 • 30 phút gọi ngoại mạng,
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 30 SMS nội mạng
C8912T

(890.000đ)

MO C8912T gửi 1544 Đăng ký
 • 60 phút gọi ngoại mạng,
 • 1500 phút gọi nội mạng,
 • 60 SMS ngoại mạng.
B9912T

(990.000đ)

MO B9912T gửi 1544 Đăng ký
 • 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 600MB data tốc độ cao
B12912T

(1.290.000đ)

MO B12912T gửi 1544  Đăng ký
 • 30 Phút gọi ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút,
 • 60 SMS nội mạng,
 • 1.2GB data tốc độ cao
VD6912T

(690.000đ)

MO VD6912T gửi 1544   Đăng ký
 • 30 phút gọi ngoại mạng
 • Tặng 2,4GB data tốc độ cao,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  10 phút,
VD8912T

(890.000đ)

MO VD8912T gửi 1544 Đăng ký
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng/tháng,
 • Miễn phí gọi nội mạng ≤ 20 phút,
 • Tặng 2GB/ngày (60GB/ tháng)
VD12912T

(129.0000đ)

MO VD12912T gửi 1544 Đăng ký
 • Tặng 100 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng  20 phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 3GB/ngày (90GB/tháng)
VD14912T

(1.490.000đ)

MO VD14912T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 200 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút,
 • Tặng 200 SMS trong nước,
 • Tặng 4GB/ngày (120GB/tháng)
VD30012T

(3.000.000đ)

MO D30012T gửi 1544 Đăng ký
 • Tặng 100 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 11GB data tốc độ cao.
VD35012T

(5.500.000đ)

MO VD35012T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 200 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 100 SMS trong nước,
 • Tặng 11GB data tốc độ cao.
VD40012T

(4.000.000đ)

MO VD40012T gửi 1544 Đăng ký
 • Tặng 300 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 18GB data tốc độ cao.
VD45012T

(4.500.000đ)

 MO VD45012T gửi 1544 Đăng ký
 • Tặng 400 phút ngoại mạng,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 300 SMS trong nước,
 • Tặng 18GB datatốc độ cao.
VD50012T

(5.000.000đ)

MO VD50012T gửi 1544  Đăng ký
 • Tặng 500 phút trong nước,
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
 • Tặng 200 SMS trong nước,
 • Tặng 25GB data tốc độ cao.

>>> Xem ngay: Các gói cước gọi nội mạng VinaPhone mới nhất giúp bạn tiết kiệm cước phí di động hàng tháng.

goi cuoc khuyen mai goi ngoai mang vinaphone

Một số thông tin cần lưu ý khi đăng ký gọi ngoại mạng VinaPhone

 • Các gói cước gọi ngoại mạng khuyến mãi VinaPhone ở bảng tổng hợp chỉ áp dụng dành riêng cho thuê bao di động trả trước nằm trong danh sách hoặc thuê bao hòa mạng mới.
 • Cách kiểm tra khuyến mãi gọi ngoại mạng cho thuê bao của bạn: Soạn CTKM gửi 900 (Miễn phí).
 • Cú pháp kiểm ra số phút gọi còn lại của gói cước gọi ngoại mạng đã đăng ký: Soạn TRACUU <tên gói cước> gửi đến 900 (Miễn phí).

>>> Xem thêm:  Các gói cước 3G VinaPhone tốc độ cao sở hữu data khủng với giá chỉ từ 10k/tháng.

Muốn tài khoản “dế yêu” của bạn không bị hao hụt cước phí mỗi tháng một cách nhanh chóng khách hàng hãy chủ động soạn tin đăng ký gói cước gọi ngoại mạng VinaPhone để tiết kiệm nhé! Chúc các bạn đăng ký thành công.