Các gói VD của Vinaphone hiện nay gồm có: VD30, VD25K, VD25KM, VD2K, VD3K, VD40K, VD75K, VD10, VD100, VD129, VD149, VD2, VD300, VD350, VD400, VD450, VD50, VD500, VD69, VD79, VD89, VD89P, VD99, và VD99PLUS. Mỗi gói cước khuyến mãi VD đều có nội dung ưu đãi, thời hạn sử dụng và đối tượng tham gia riêng.

cac goi cuoc vd vinaphone

Tổng hợp các gói VD của Vinaphone đang được triển khai

Bài viết tổng hợp dưới đây sẽ giúp khách hàng nắm rõ hơn thông tin chi tiết của từng gói cước VD Vinaphone.

1/ Các gói cước VD Vinaphone theo ngày

Tên gói Đối tượng Cú pháp đăng ký Nội dung ưu đãi Cước phí Thời hạn sử dụng
VD2K Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD2K gửi 1544
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Vinaphone, cố định VNPT ≤ 10 phút.
 • Tặng 1GB (hết data ngắt kết nối)
2.000đ 24 giờ – tính từ thời điểm đăng ký thành công.
VD3K Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD3K gửi 1544
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Vinaphone, cố định VNPT ≤ 10 phút.
 • Tặng 1GB (hết data ngắt kết nối)
3.000đ 24 giờ – tính từ thời điểm đăng ký thành công.
VD25K Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD25K gửi 1544
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Vinaphone, cố định VNPT ≤ 10 phút.
 • Tặng 1GB (hết data ngắt kết nối)
2.500đ 24 giờ – tính từ thời điểm đăng ký thành công.
VD10 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD10 gửi 1544
 • Tặng 10 phút gọi nội mạng.
 • Tặng 100 MB (hết data ngắt kết nối)
1.500đ 24 giờ – tính từ thời điểm đăng ký thành công.
VD2 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD2 gửi 1544
 • Tặng 20 phút gọi nội mạng.
 • Tặng 500MB (hết data ngắt kết nối)
2.000đ 24 giờ – tính từ thời điểm đăng ký thành công.

2/ Các gói cước VD Vinaphone theo tuần

Tên gói  Đối tượng Cú pháp đăng ký Nội dung ưu đãi Cước phí Thời hạn sử dụng
VD50 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD50 gửi 1544
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 200 phút gọi đến số cố định VNPT.
 • Tặng 2GB/ngày (hết 2GB/ngày ngắt kết nối ).
50.000đ 7 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD100 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD100 gửi 1544
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Vinaphone, cố định VNPT ≤ 10 phút.
 • Tặng thêm 100 SMS nội mạng Vinaphone.
 • Tặng 3GB/ngày (hết 3GB/ngày ngắt kết nối ).
100.000đ 7 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công

>>> Xem ngay: Cách đăng ký nhận tin nhắn khuyến mãi của Vinaphone.

 cac goi vd mang vinaphone

3/ Các gói cước VD Vinaphone theo tháng

Tên gói Đối tượng Cú pháp đăng ký Nội dung ưu đãi Cước phí Thời hạn sử dụng 
VD30 Thuê bao di động trả trước nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD30 gửi 1544
 • Tặng 200 phút gọi nội mạng VinaPhone.
 • Tặng 200MB data tốc độ cao/ngày.
30.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký
VD69 Thuê bao di động trả trước của bạn phải thuộc danh sách thuê bao hòa mạng mới từ ngày 10/7/2017. MO VD69 gửi 1544
 • Miễn phí cước tất cả các cuộc gọi nội mạng ≤10 phút.
 • Cộng 30 phút ngoại mạng.
 • Tặng 2,4GB. Hết 2,4GB ngắt kết nối mạng 3G/4G
69.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD79 Khách hàng đang sử dụng sim Cửu phát Vinaphone. MO VD79 gửi 1544
 • Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng 10 phút
 • Tặng 5GB. Hết 5GB ngắt kết nối mạng 3G/4G
79.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD89 Tất cả các thuê bao di động trả trước Vinaphone được kích hoạt từ ngày 21/9/2017. MO VD89 gửi 1544
 • Miễn phí cước cho tất cả các cuộc gọi nội mạng ≤20 phút.
 • Cộng 50 phút ngoại mạng.
 • 2GB/ngày. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối mạng.
89.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD89P sim VD89 Plus MO VD89P gửi 1544
 • Miễn phí cước cho tất cả các cuộc gọi nội mạng ≤20 phút.
 • Cộng 50 phút ngoại mạng.
 • 4GB/ngày. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối mạng.
89.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD99 Các thuê bao di động đăng ký hòa mạng sim Cửu Phát Vinaphone. MO VD99 gửi 1544
 • Miễn phí gọi nội mạng ≤10 phút.
 • Tặng 1GB/ngày. Hết 1GB/ngày ngắt kết nối mạng.
99.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD99 Plus Khách hàng đang sử dụng Sim Cửu phát plus Vinaphone. MO VD99plus gửi 1544
 • Miễn phí gọi nội mạng 10 phút.
 • Tặng 2GB/ngày. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối mạng.
99.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD25KM Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD25KM gửi 1544
 • Miễn phí gọi nội mạng 10 phút.
 • Miễn phí 1GB/ngày. Hết 1GB/ngày ngắt kết nối mạng.
25.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD40K Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD40K gửi 1544
 • Miễn phí gọi nội mạng 10 phút.
 • Miễn phí 1GB/ngày. Hết 1GB/ngày ngắt kết nối mạng.
40.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD75K Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD75K gửi 1544
 • Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút
 • Miễn phí 1GB/ngày. Hết 1GB/ngày ngắt kết nối mạng.
75.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD129 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD129 gửi 1544
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng  20 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 3GB/ngày. Hết 3GB/ngày ngắt kết nối mạng.
129.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD149 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD149 gửi 1544
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng 30 phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 4GB/ngày. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối mạng.
149.000đ 30 ngày -Tính từ ngày đăng ký thành công
VD300 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD300 gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB. Hết 11GB ngắt kết nối mạng.
300.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD350 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD350 gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB. Hết 11GB ngắt kết nối mạng.
350.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD400 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD400 gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước.
 • Tặng 300 phút ngoại mạng.
 • Tặng 18GB. Hết 18GB ngắt kết nối mạng.
400.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD450 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD450 gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước.
 • Tặng 400 phút ngoại mạng.
 • Tặng 18GB. Hết 18GB ngắt kết nối mạng.
450.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công
VD500 Thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mãi MO VD500 gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 500 phút trong nước.
 • Tặng 25GB. Hết 18GB ngắt kết nối mạng.
500.000đ 30 ngày – Tính từ ngày đăng ký thành công

>>> Xem ngay: Mua sim Cửu phát của Vinaphone ở đâu? Giá sim Cửu phát?

4/ Các gói cước VD Vinaphone chu kỳ 6 tháng

Tên gói cước Cú pháp đăng ký Nội dung ưu đãi/tháng  Cước phí
VD696T MO VD696T gửi 1544
 • Tặng 2,4GB tốc độ cao.
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
 • 30 phút gọi ngoại mạng
345.000đ/6 tháng (tiết kiệm được 69.000đ)
VD796T MO VD796T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng <=10 phút.
 • Tặng 5GB data
395.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm đến 79.000đ)
VD996T MO VD996T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng <=10 phút.
 • 1GB data/ngày (30GB/tháng)
495.000đ/6 tháng (tiết kiệm đến 99.000đ)
VD1296T MO VD1296T gửi 1544
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng  20 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 3GB/ngày. Hết 3GB/ngày ngắt kết nối mạng.
645.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm được 129.000đ)
VD1496T MO VD1496T gửi 1544
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng 30 phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 4GB/ngày. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối mạng.
745.000đ/6 tháng (tiết kiệm được 149.000đ)
VD3006T MO VD3006T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB. Hết 11GB ngắt kết nối mạng.
1.500.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm được 300.000đ)
VD3506T MO VD3506T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB. Hết 11GB ngắt kết nối mạng.
1.750.000đ/6 tháng (tiết kiệm đến 350.000đ)
VD4006T MO VD4006T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước.
 • Tặng 300 phút ngoại mạng.
 • Tặng 18GB. Hết 18GB ngắt kết nối mạng.
2.000.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm được 400.000đ)
VD4506T MO VD4506T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước.
 • Tặng 400 phút ngoại mạng.
 • Tặng 18GB. Hết 18GB ngắt kết nối mạng.
2.250.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm được 450.000đ)
VD5006T MO VD5006T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 500 phút trong nước.
 • Tặng 25GB. Hết 25GB ngắt kết nối mạng.
2.500.000đ/ 6 tháng (tiết kiệm 500.000đ)

5/ Các gói cước VD Vinaphone chu kỳ 12 tháng

Tên gói cước Cú pháp đăng ký Nội dung ưu đãi/tháng Cước phí
VD6912T MO VD6912T gửi 1544
 • Tặng 2,4GB tốc độ cao.
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
 • 30 phút gọi ngoại mạng
690.000đ/12 tháng (tiết kiệm được 138.000đ)
VD7912T MO VD7912T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng <=10 phút.
 • Tặng 5GB data
790.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm đến 158.000đ)
VD9912T MO VD9912T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng <=10 phút.
 • 1GB data/ngày (30GB/tháng)
990.000đ/12 tháng (tiết kiệm đến 198.000đ)
VD12912T MO VD12912T gửi 1544
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng  20 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 3GB/ngày. Hết 3GB/ngày ngắt kết nối mạng.
129.0000đ/ 12 tháng (tiết kiệm được 258.000đ)
VD14912T MO VD14912T gửi 1544
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng 30 phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 4GB/ngày. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối mạng.
1.490.000đ/12 tháng (tiết kiệm được 298.000đ)
VD30012T MO VD30012T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone ≤ 10phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 100 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB. Hết 11GB ngắt kết nối mạng.
3.000.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm được 600.000đ)
VD35012T MO VD35012T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 100 SMS trong nước.
 • Tặng 200 phút ngoại mạng.
 • Tặng 11GB. Hết 11GB ngắt kết nối mạng.
5.500.000đ/12 tháng (tiết kiệm đến 700.000đ)
VD40012T MO VD40012T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước.
 • Tặng 300 phút ngoại mạng.
 • Tặng 18GB. Hết 18GB ngắt kết nối mạng.
4.000.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm được 800.000đ)
VD45012T MO VD45012T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10 phút.
 • Tặng 300 SMS trong nước.
 • Tặng 400 phút ngoại mạng.
 • Tặng 18GB. Hết 18GB ngắt kết nối mạng.
4.500.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm được 900.000đ)
VD50012T MO VD50012T gửi 1544
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Vinaphone ≤ 10phút.
 • Tặng 200 SMS trong nước.
 • Tặng 500 phút trong nước.
 • Tặng 25GB. Hết 25GB ngắt kết nối mạng.
5.000.000đ/ 12 tháng (tiết kiệm 1.000.000đ)

Khách hàng hãy lựa chọn 1 trong số các gói cước VD của Vinaphone để giảm thiểu tối đa chi phí liên lạc và sử dụng dịch vụ data nhé! Chúc các bạn đăng ký thành công.