đăng ký 4G VinaPhone báo không thuộc đối tượng

Đăng ký gói 4G VinaPhone không thuộc đối tượng

Đăng ký 4G VinaPhone không thuộc đối tượng là sao?

14/11/2021 @ 09:24

Nhiều khách hàng khi thực hiện đăng ký gói cước 4G khuyến mãi của VinaPhone nhưng hệ thống lại báo đăng ký 4G không thành công do thuê bao không thuộc đối tượng. Vậy đăng ký 4G VinaPhone báo không thuộc đối tượng là sao? Làm sao để đăng ký được gói 4G như ý …