Các gói cước 4G

DT30

 • 10.5GB
 • 30.000đ/ 7 ngày
Soạn:  MO DT30 Gửi 1543

BIG120

 • 90GB (3GB/ngày)
 • 120.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO BIG120 Gửi 1543

BIG200

 • 180GB (6GB/ngày)
 • 200.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO BIG200 Gửi 1543

D60G

 • 90GB + Gọi miễn phí
 • 120.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO D60G Gửi 1543

Các gói cước 3G

D3

 • 4.5GB
 • 15.000đ/ 3 ngày
Soạn: MO D3 Gửi 1543

MAX100

 • 45GB
 • 100.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO MAX100 Gửi 1543

MAX200

 • 90GB
 • 200.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO MAX200 Gửi 1543

VD149

 • 180GB
 • 149.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO VD149 Gửi 1543

Các dịch vụ Vinaphone