Các gói cước 4G

DT30

 • 7GB
 • 30.000đ/ 7 ngày
Soạn:  MO DT30 Gửi 1543

BIG70

 • 4.8GB
 • 70.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO BIG70 Gửi 1543

BIG90

 • 7GB
 • 90.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO BIG90 Gửi 1543

D60G

 • 60GB + Gọi miễn phí
 • 120.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO D60G Gửi 1543

Các gói cước 3G

D3

 • 3GB
 • 15.000đ/ 3 ngày
Soạn: MO D3 Gửi 1543

M50

 • 1.8GB
 • 50.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO M50 Gửi 1543

MAX

 • 3.8GB
 • 70.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO MAX Gửi 1543

MAX100

 • 8.7GB
 • 100.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO MAX100 Gửi 1543

Các dịch vụ Vinaphone