Các gói cước 4G

BIG70

 • 4.8GB
 • 70.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO BIG70 Gửi 1544

BIG90

 • 7GB
 • 90.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO BIG90 Gửi 1544

BIG120

 • 12GB
 • 120.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO BIG120 Gửi 1544

BIG200

 • 22GB
 • 200.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO BIG200 Gửi 1544

Các gói cước 3G

M10

 • 200MB
 • 10.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO M10 Gửi 1544

MAX

 • 3.8GB
 • 70.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO MAX Gửi 1544

MAX100

 • 5.8GB
 • 100.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO MAX100 Gửi 1544

MAX200

 • 15GB
 • 200.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO MAX200 Gửi 1544

Các dịch vụ Vinaphone