Các gói cước 4G

DT30

 • 7GB
 • 30.000đ/ 7 ngày
Soạn:  MO DT30 Gửi 1543

D15G

 • 15GB
 • 70.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO D15G Gửi 1543

D30G

 • 30GB
 • 90.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO D30G Gửi 1543

D60G

 • 60GB + Gọi miễn phí
 • 120.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO D60G Gửi 1543

Các gói cước 3G

D3

 • 3GB
 • 15.000đ/ 3 ngày
Soạn: MO D3 Gửi 1543

B30

 • 300MB
 • 30.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO B30 Gửi 1543

B50

 • 600MB
 • 50.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO B50 Gửi 1543

VD149

 • 120GB
 • 149.000đ/ 30 ngày
Soạn: MO VD149 Gửi 1543

Các dịch vụ Vinaphone