Các gói cước 4G

BIG25

 • 500MB
 • 25.000đ/ 30 ngày
Soạn: DK5 BIG25 Gửi 1544

BIG70

 • 4.8GB
 • 70.000đ/ 30 ngày
Soạn: DK5 BIG70 Gửi 1544

BIG90

 • 7GB
 • 90.000đ/ 30 ngày
Soạn: DK5 BIG90 Gửi 1544

BIG120

 • 12GB
 • 120.000đ/ 30 ngày
Soạn: DK5 BIG120 Gửi 1544

Các gói cước 3G

M10

 • 200MB
 • 10.000đ/ 30 ngày
Soạn: DK5 M10 Gửi 1544

MAX

 • 3.8GB
 • 70.000đ/ 30 ngày
Soạn: DK5 MAX Gửi 1544

MAX100

 • 5.8GB
 • 100.000đ/ 30 ngày
Soạn: DK5 MAX100 Gửi 1544

MAX200

 • 15GB
 • 200.000đ/ 30 ngày
Soạn: DK5 MAX200 Gửi 1544

Các dịch vụ Vinaphone