Sử dụng mạng chu kỳ dài là giải pháp vừa đảm bảo kết nối vừa tiết kiệm chi phí liên lạc. So với việc đăng ký gói 4G tháng thì các gói chu kỳ dài thường tặng thêm 1 tháng miễn phí sử dụng giúp quản lý tài khoản hiệu quả hơn. Trong bài viết này 3GVinaPhone.com.vn sẽ giúp bạn tổng hợp danh sách các gói cước 4G VinaPhone 6 tháng đang triển khai hiện nay.

các gói 4G VinaPhone 6 tháng

Danh sách các gói 4G VinaPhone 6 tháng

Các gói cước 4G VinaPhone 6 tháng đầy đủ nhất

Danh sách cụ thể về các gói không giới hạn đối tượng tham gia cũng như gói cước ưu đãi dành cho thuê bao thuộc danh sách nhận được tin nhắn sẽ được cung cấp ngay sau đây.

1/ Gói cước 4G VinaPhone 6 tháng dành cho mọi thuê bao

Dành cho tất cả các thuê bao VinaPhone hiện hành:

Tên gói/ Giá cướcCú pháp đăng ký/Ưu đãiĐăng ký nhanh

6TMAX59V
(354.000đ/180 ngày)
MO 6TMAX59V gửi 1543Đăng ký
 • 8GB/tháng (58GB/6 tháng)
 • Không giới hạn data 3G/4G xem các nội dung giải trí, truyền hình trên ứng dụng MyTV
6TMAX79V
(474.000/180 ngày)
MO 6TMAX79V gửi 1543Đăng ký
 • 9GB/ tháng (54GB/6 tháng)
 • Không giới hạn data 3G/4G xem các nội dung giải trí, truyền hình trên ứng dụng MyTV
6TMAX109V
(654.000đ/180 ngày)
MO 6TMAX109V gửi 1543Đăng ký
 • 30GB/ tháng (180GB/6 tháng)
 • Không giới hạn data 3G/4G xem các nội dung giải trí, truyền hình trên ứng dụng MyTV
6TMAX
(350.000đ/180 ngày)
MO 6TMAX gửi 1543Đăng ký
9GB/tháng (54GB/6 tháng)
6TMAX100
(500.000đ/180 ngày)
MO 6TMAX100 gửi 1543Đăng ký
30GB/tháng (180GB/6 tháng)
6TMAX200
(1.000.000đ/180 ngày)
MO 6TMAX200 gửi 1543Đăng ký
60GB/tháng (360GB/6 tháng)
6TMAX300
(1.500.000đ/180 ngày)
MO 6TMAX300 gửi 1543Đăng ký
100GB/tháng (600GB/6 tháng)
6TBIG70
(350.000đ/180 ngày)
MO 6TBIG70 gửi 1543Đăng ký
500MB/ ngày (90GB/6 tháng)
6TBIG90
(450.000đ/180 ngày)
MO 6TBIG90 gửi 1543Đăng ký
1GB/ngày (180GB/6 tháng)
6TBIG120
(600.000đ/180 ngày)
MO 6TBIG120 gửi 1543Đăng ký
60GB/tháng (360GB/6 tháng)
6TBIG200
(1.000.000đ/180 ngày)
MO 6TBIG200 gửi 1543Đăng ký
120GB/tháng (120GB/6 tháng)
6TBIG300
(1.500.000đ/180 ngày)
MO 6TBIG300 gửi 1543Đăng ký
180GB/tháng (1080GB/6 tháng)

2/ Gói cước 4G VinaPhone 6 tháng ưu đãi combo 

Dành cho thuê bao thuộc danh sách nhận được SMS mời tham gia từ tổng đài Vina

Tên gói Cú pháp đăng ký/ Ưu đãiĐăng ký nhanh
6D60G
(600,000đ/6 tháng)
MO 6D60G gửi 1543Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng/tháng (x 6 tháng)
 • 50 phút gọi ngoại mạng/tháng (x 6 tháng)
 • 2GB/ngày (x 6 tháng)
6T60G
(300.000đ/6 tháng)

MO 6T60G gửi 1543Đăng ký
2GB/ ngày (x 6 tháng)
D30P_6T
(450,000đ/6 tháng)
MO D30P_6T gửi 1543Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng/tháng (x 6 tháng)
 • 30 phút gọi ngoại mạng/tháng x 6 tháng
 • 1GB/ngày (x 6 tháng)
D15P_6T
(395,000đ/6 tháng)
MO D15P_6T gửi 1543Đăng ký
 • 1000 phút gọi nội mạng/tháng  (x 6 tháng)
 • 500MB/ngày (x 6 tháng)
6TC69
(345,000đ/6 tháng)
 MO6 TC69 gửi 1543Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng Vina/ tháng (x 6 tháng)
 • 30 phút gọi ngoại mạng/ tháng (x 6 tháng)
 • 30 SMS nội mạng/ tháng (x 6 tháng)
C896T
(445,000đ/6 tháng)
 MO C896T gửi 1543Đăng ký
 • 1500 phút gọi nội mạng/tháng (x 6 tháng)
 • 60 phút gọi ngoại mạng/tháng (x 6 tháng)
 • 60 SMS trong nước/tháng (x 6 tháng)
B306T
(150,000đ/6 tháng)
 MO B306T gửi 1543Đăng ký
 • 100 phút gọi nội mạng/ tháng (x 6 tháng)
 • 100 SMS nội mạng/ tháng (x 6 tháng)
 • 300MB/ tháng (x 6 tháng)
B506T
(250,000đ/6 tháng)
 MO B506T gửi 1543Đăng ký
 • Gói MAX VinaPhone/ tháng (x 6 tháng)
 • 250 phút gọi nội mạng/ tháng (x 6 tháng)
 • 250 SMS nội mạng/ tháng (x 6 tháng)
HEY_6T
(300,000đ/6 tháng)
MO HEY_6T gửi 1543Đăng ký
 • 100 phút gọi nội mạng VinaPhone/tháng (x 6 tháng)
 • Miễn phí xem Zing MP3/Zalo
 • 4GB/tháng (x 6 tháng)
HEY59_6T
(354,000đ/6 tháng)
MO HEY59_6T gửi 1543Đăng ký
 • 100 phút gọi nội mạng VinaPhone/tháng (x 6 tháng)
 • 10 phút gọi ngoại mạng/ Tháng (x 6 tháng)
 • 5GB/tháng (x 6 tháng)
B996T
(495,000đ/6 tháng)
MO 6TB996T gửi 1543Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
 • 30 phút gọi ngoại mạng/ tháng (x 6 tháng)
 • 60 SMS nội mạng/ tháng (x 6 tháng)
 • 600MB/ tháng (x 6 tháng)
B12912T
(645,000đ/6 tháng)
 MO B12912T gửi 1543Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
 • 30 phút gọi ngoại mạng/ tháng (x 6 tháng)
 • 60 SMS nội mạng/ tháng (x 6 tháng)
 • 1.2GB/ tháng (x 6 tháng)
VD696T
(345,000đ/6 tháng)
 MO VD696T gửi 1543Đăng ký
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút
 • 30 phút gọi ngoại mạng/tháng (x 6 tháng)
 • 2.4GB /tháng (x 6 tháng)
VD1496T
(745,000đ/6 tháng)
 MO VD1496T gửi 1543Đăng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút (tối đa không quá 1000 phút/30 ngày)
 • 200 SMS nội mạng/ tháng (x 6 tháng)
 • 200 phút ngoại mạng/ tháng(x 6 tháng)
 • 4GB/ ngày (x 6 tháng)
6TD120Z
(600.000đ/6 tháng)
 MO 6TD120Z gửi 1543Đăng ký
 • 4GB/ ngày (x 6 tháng)
 • 1500 phút gọi nội mạng/tháng (x 6 tháng)
 • 50 phút gọi ngoại mạng/tháng (x 6 tháng)
6TD129V
(774,000đ/ 6 tháng)
 
MO 6TD129V gửi 1543Đăng ký
 • 2GB/ngày (x 6 tháng)
 • 1500 phút gọi nội mạng/ tháng (x 6 tháng)
 • 50 phút gọi ngoại mạng/tháng (x 6 tháng)
 • Miễn phí xem MyTV (hơn 140 kenh gom VTVcab, VOD), tải App MyTV để xem
6TD159V
(477.000đ/ 6 tháng)
MO 6TD159V gửi 1543Đăng ký
 • 4GB/ngày => 120GB/tháng (x 6 tháng)
 • 1500 phút gọi nội mạng VinaPhone/tháng (x 6 tháng)
 • 200 phút ngoại mạng VinaPhone/tháng (x 6 tháng)
 • 200 SMS nội mạng Vina/tháng (x 6 tháng)
 • Miễn phí xem MyTV trên ứng dụng MyTV
6TD49P
(245,000đ/ 6 tháng)
MO 6TD49P gửi 1543Đăng ký
 • 2GB/ngày (x 6 tháng)
 • 1.000 phút gọi nội mạng/ tháng (x 6 tháng)
6TD169G
(845,000đ/ 6 tháng)
MO 6TD169G gửi 1543Đăng ký
 • 2GB/ngày => 120GB/tháng (x 6 tháng)
 • 2.000 phút gọi nội mạng VinaPhone/tháng (x 6 tháng)
 • 100 phút gọi ngoại mạng VinaPhone/tháng (x 6 tháng)
6TD199G
(995,000đ/ 6 tháng)
MO 6TD199G gửi 1543Đăng ký
 • 2GB/ngày => 120GB/tháng (x 6 tháng)
 • 2.000 phút gọi nội mạng/tháng (x 6 tháng)
 • 150 phút ngoại mạng VinaPhone/tháng (x 6 tháng)

» Xem đầy đủ: Cách đăng ký gói 4G VinaPhone 1 tháng, 3 tháng, 1 năm

Trên đây là thông tin chi tiết vể các gói cước 4G VinaPhone chu kỳ 6 tháng. Chúc bạn sẽ nhanh chóng chọn được cho mình gói cước phù hợp và luôn an tâm trải nghiệm!