Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Anh tại Hà Nội sẽ được cung cấp ngay trong bài viết dưới đây. Sáng nay các thí sinh tại Hà Nội sẽ bắt đầy ngày thi thứ 2 với môn thi là Ngoại Ngữ, các bạn thí sinh sẽ có 60 phút để hoàn thành bài thi. 7 giờ 50 phút sẽ bắt đầu phát đề thi và bắt đầu tính giờ làm bài vào lúc 8 giờ 00 phút.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Anh tại Hà Nội

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Ngoại Ngữ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Anh tại Hà Nội

Mã đề 001:

đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Anh tại Hà Nội

đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Anh tại Hà Nội

 

đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Anh tại Hà Nội

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Anh tại Hà Nội

(*)Đấp án đề thi sẽ được cập nhật nhanh nhất tại đây.

Hãy cập nhật đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Anh ở Hà Nội sớm nhất tại 3gvinaphone.com.vn bạn nhé! Chúc các bạn thí sinh đạt được kết quá tốt nhất.

»Tham khảo thêm: