Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Lý tất cả các mã đề  sẽ được 3gvinaphone.com.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất đến bạn. Theo đó trong ngày thi thứ 2 các sĩ tử sẽ tham gia làm 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD), tất cả các bài thi sẽ làm theo hình thức trắc nghiệm 100% trong khoảng thời gian là 50 phút/môn. Cùng cập nhật đáp án và đề thi môn Lý THPT 2021 trong bài viết dưới đây nhé!

đáp án đề thi môn lý thpt quốc gia

Đáp án đề thi môn Lý THPT quốc gia

2. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Lý

Mã đề: 201

1. D2. A3. C4. B5. C6. D7. B8. B9. B10. C
11. C12. C13. D14. D15. B16. B17. A18.C19. A20. C
21. B22. D23. C24. A25. A26. A27. B28. A29. D30. D
31. A32. D33.D34. A35. B36. A37.  A38. C39. C40. C

Mã đề: 202 

Mã đề: 203

Mã đề: 204

1. A2. A3. D4. D5. C6. C7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. C15. C16. B17. C18. B19. B20. A
21. C22. A23. A24. C25. A26. D27. A28. B29. C30. B
31. B32. D33. B34. C35. D36. D37. A38. B39.  D40.  D

Mã đề: 205 

1. B

2. A

3. B

4. C

5.C

6. C

7. B

8. B

9.C

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. C

18.C

19.D

20.B

21. D

22. A

23. C

24. C

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D

33. B

34. C

35. B

36. A

37. C

38. B

39.  D

40. D

 Mã đề: 206

1. C2. D3. D4. C5. A6. C7.B8. D9.A10.C
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. B19. A20.D
21. D22. B23. D24. A25. D26. A27. B28. A29. B30.C
31. C32.  B33.  A34.   C35.  A36.B37.C38.  A39. B40.B

Mã đề: 207

1. B2.D3. D4. D5. A6. A7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. A15. B16. C17. D18.C19. B20. D
21. A22. A23. D24. B25. B26. C27. A28. C29. C30. B
31. B32. A33.  C34. A35. C36.  A37. C38. A39. B40. C

Mã đề: 208

1. D2. A3. D4. C5. A6. D7. B8. A9. C10. C
11. C12.B13. D14. C15. C16.B17. B18. D19.B20. D
21. C22. B23. A24. B25. D26. D27. B28. A29. D30.A
31. D32.  C33.  D34.  A35.  D36.  B37.B38.  C39. A40. A

Mã đề: 209

1.A2. D3. B4. C5. B6. A7.A8. D9. C10. D
11. B12. D13. D14.D15. C16. B17. A18. B19. C20. B
21. D22. D23. A24. B25. B26. D27. D28. D29. A30. A
31. B32.A33. D34. D35. B36. A37. D38. A39.C40. B

Mã đề: 210

1. A2. C3. A4. C5. D6. D7. B8. D9. B10. A
11. D12. B13. D14. A15. D16. D17. B18. C19. D20. C
21. A22. B23. C24. B25. C26. B27. C28. D29. C30. A
31. A32. C33. D34. B35. D36. C37. C38. B39. A40. A

Mã đề: 211

Mã đề: 212

1. D2. B3. B4. D5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. A12. C13. A14. C15. D16. A17. D18. C19. C20. B
21. B22. D23. A24. A25. C26. A27. C28. B29. A30. A
31. D32. C33. B34. B35. B36. C37. D38. C39. B40. B

Mã đề: 213

1. C2. A3. B4. D5. A6. B7. B8. A9. A10. B
11. D12. C13.D14.A15. D16. A17. C18. A19. D20. A
21. C22. B23. C24. A25. D26. B27. B28. B29. C30. D
31. C32. D33.D34. B35. B36. A37. C38. C39. D40. A

Mã đề: 214

Mã đề: 215

Mã đề: 216

1. D2. C3. B4.B5. C6. C7. A8. A9. A10. C
11. B12.D13. B14. D15. B16. B17.B18. A19. A20. D
21. D22. A23. D24. D25. B26. D27. B28. A29. A30. A
31. B32. A33. C34. D35. B36. B37. B38. A39. D40. D

Mã đề: 217

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. A8. A9. A10. B
11. C12. C13. B14. D15.D16. D17. A18. B19. D20. A
21. A22. B23. B24. B25.C26. A27. C28.D29. D30. B
31. D32.  C33. B34.  B35.  A36.D37.  C38.  B39. D40.  B

Mã đề: 218

Mã đề: 219

Mã đề: 220

Mã đề: 221

Mã đề: 222

Mã đề: 223

Mã đề: 224

» Đang cập nhật, nhấn F5 để xem đáp án đề thi sớm nhất nhé!

Hy vọng sau khi cập nhật đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lý THPT Quốc gia 2021 qua bài viết trên cùng 3gvinaphone.com.vn các thí sinh sẽ nắm được kết quả bài thi và tự chấm điểm được cho mình. Chúc tất cả các sĩ tử sẽ hoàn thành thật tốt môn thi cuối cùng trong chiều hôm nay và có được kết quả như kỳ vọng nhé!

»Tin tức liên quan: