Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa các mã đề 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 sẽ được cập nhật nhanh và chính xác nhất để gửi đến các bậc phụ huynh và các bạn học sinh trong bài viết dưới. Trong sáng nay các sĩ tử trên toàn quốc sẽ bước vào ngày thi thứ 2 với 6 môn thi thuộc 2 bài thi tổ hợp là KHTN và KHXH. Các em sẽ làm bài thi trong khoảng thời gian là 50 phút/ môn theo hình thức trắc nghiệm chọn 4 phương án A, B, C, D. Cùng cập nhật đáp án và đề thi môn Hóa THPT 2021 trong bài viết dưới đây nhé!

đáp án đề thi môn hoá thpt quốc gia

Đáp án đề thi môn Hoá THPT quốc gia

2. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Hóa

Mã đề: 201

41.D42.D43.B44.C45.B46.B47.A48.C49.B50.D
51.C52.A53.A54.B55.B56.A57.D58.D59.C60.D
61.C62.D63.C64.D65.A66.D67.A68.A69.B70.C
71.A72.B73.C74.C75.B76.D77.C78.D79.C80.A

Mã đề: 202

41.B42.A43.A44.D45.C46.B47.B48.C49.C50.C
51.A52.B53.D54.D55.C56.B57.C58.B59.D60.D
61.C62.C63.B64.D65.B66.A67.B68.A69.B70.C
71.A72.A73.B74.A75.D76.A77.D78.B79.D80.A

Mã đề: 203 

41.C42.D43.A44.B45.C46.A47.D48.A49.C50.A
51.D52.B53.D54.B55.B56.D57.B58.C59.D60.C
61.C62.B63.A64.D65.A66.D67.D68.B69.C70.D
71.B72.B73.A74.C75.C76.A77.C78.A79.C80.B

Mã đề: 204

41.B42.A43.B44.C45.D46.B47.A48.B49.D50.B
51.D52.C53.D54.C55.A56.A57.B58.A59.D60.B
61.D62.C63.D64.D65.D66.C67.A68.B69.C70.C
71.A72.C73.A74.A75.C76.C77.D78.D79.A80.C

Mã đề: 205

41.A42.B43.C44.C45.B46.C47.C48.B49.D50.B
51.A52.C53.D54.A55.B56.C57.C58.B59.D60.B
61.C62.B63.A64.C65.D66.B67.A68.A69.B70.A
71.B72.B73.C74.A75.A76.B77.A78.B79.A80.C

Mã đề: 206 

41.B42.C43.C44.A45.D46.B47.D48.A49.A50.B
51.C52.C53.B54.A55.B56.B57.C58.A59.C60.C
61.C62.D63.D64.C65.D66.A67.B68.D69.C70.D
71.B72.B73.B74.D75.D76.D77.A78.A79.B80.D

Mã đề: 207

41.C42.C43.C44.D45.C46.C47.A48.C49.A50.D
51.D52.A53.D54.A55.D56.A57.C58.C59.A60.A
61.B62.C63.B64.C65.B66.D67.D68.D69.B70.C
71.D72.C73.D74.A75.C76.A77.D78.A79.D80.C

Mã đề: 208

41.C42.D43.C44.C45.D46.A47.D48.D49.B50.A
51.D52.A53.C54.C55.C56.D57.B58.B59.C60.D
61.A62.A63.B64.A65.B66.C67.B68.C69.D70.D
71.B72.A73.D74.B75.B76.C77.A78.C79.A80.B

Mã đề: 209

41.C42.A43.B44.C45.B46.C47.A48.B49.A50.A
51.D52.A53.B54.C55.C56.B57.D58.A59.D60.B
61.A62.D63.D64.B65.D66.A67.A68.C69.B70.A
71.D72.A73.C74.C75.D76.C77.D78.D79.C80.A

Mã đề: 210

41.B42.D43.A44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.C
51.D52.B53.B54.C55.A56.B57.C58.A59.A60.B
61.C62.B63.A64.C65.C66.A67.A68.A69.C70.A
71.C72.C73.B74.A75.A76.B77.C78.A79.A80.A

Mã đề: 211

41.B42.C43.D44.B45.A46.D47.A48.D49.C50.C
51.B52.B53.B54.C55.B56.D57.58.59.B60.D
61.C62.D63.B64.A65.B66.D67.D68.C69.A70.A
71.A72.C73.D74.A75.A76.C77.A78.C79.D80.D

Mã đề: 212

Mã đề: 213

41.C42.D43.B44.C45.D46.B47.C48.A49.C50.B
51.A52.A53.A54.B55.C56.B57.C58.B59.B60.D
61.D62.C63.C64.C65.A66.A67.A68.D69.B70.A
71.A72.D73.D74.A75.A76.B77.C78.D79.B80.D

Mã đề: 214

41.B42.C43.A44.C45.B46.A47.A48.B49.C50.A
51.B52.D53.A54.A55.A56.B57.C58.A59.B60.A
61.B62.A63.C64.D65.D66.C67.C68.D69.C70.B
71.D72.D73.C74.D75.B76.D77.C78.D79.C80.B

Mã đề: 215

Mã đề: 216

41.B42.D43.C44.D45.B46.A47.C48.D49.A50.A
51.A52.B53.D54.B55.B56.B57.C58.A59.A60.B
61.C62.A63.B64.D65.B66.D67.B68.D69.D70.A
71.D72.A73.B74.A75.D76.A77.B78.B79.A80.D

Mã đề: 217

41.B42.A43.C44.A45.C46.C47.D48.D49.A50.C
51.A52.D53.A54.B55.D56.B57.B58.B59.D60.D
61.B62.D63.D64.D65.A66.D67.A68.A69.A70.B
71.D72.D73.B74.B75.B76.B77.A78.D79.B80.B

Mã đề: 218

41.A42.D43.D44.A45.C46.C47.C48.B49.A50.B
51.B52.C53.C54.B55.D56.D57.C58.A59.B60.C
61.A62.A63.C64.A65.D66.A67.C68.A69.A70.C
71.C72.D73.B74.D75.D76.B77.D78.B79.B80.C

Mã đề: 219

Mã đề: 220

41.D42.B43.A44.D45.C46.C47.B48.D49.D50.B
51.A52.B53.D54.C55.A56.A57.A58.C59.A60.B
61.C62.D63.A64.D65.C66.B67.D68.C69.C70.A
71.D72.C73.B74.C75.A76.C77.B78.C79.A80.D

Mã đề: 221

41.C42.C43.A44.B45.D46.C47.A48.C49.D50.A
51.B52.B53.C54.D55.D56.B57.C58.B59.C60.B
61.D62.A63.B64.D65.C66.D67.B68.C69.D70.B
71.C72.D73.D74.C75.C76.B77.B78.C79.D80.D

Mã đề: 222

41.C42.B43.B44.A45.A46.C47.C48.A49.A50.D
51.C52.A53.C54.D55.D56.C57.C58.C59.A60.A
61.B62.B63.C64.A65.D66.A67.A68.D69.C70.A
71.A72.D73.D74.A75.C76.D77.A78.D79.C80.D

Mã đề: 223

41.A42.D43.A44.C45.C46.D47.B48.A49.A50.A
51.D52.A53.D54.D55.B56.D57.C58.A59.B60.B
61.B62.A63.A64.C65.D66.C67.B68.C69.C70.C
71.B72.D73.A74.D75.B76.B77.D78.A79.D80.D

Mã đề: 224

» Đang cập nhật, nhấn F5 để xem đáp án đề thi sớm nhất nhé!

Với bài viết trên các bạn thí sinh sẽ được cập nhật đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Hóa nhanh và chính xác nhất. Chúc tất cả các bạn thí sinh đạt được kết quả thật tốt như kỳ vọng và vào được ngôi trường Đại Học – Cao Đẳng như mình mơ ước nhé!

»Tin tức liên quan: