tài khoản KM3 Vina

Tài khoản KM3 của VinaPhone sử dụng như thế nào?

11/10/2020 @ 08:33

Tài khoản KM3 của VinaPhone sử dụng như thế nào? Đây là thắc mắc chung của rất nhiều người dùng thuê bao di động trả trước VinaPhone hiện nay sau khi kiểm tra tài khoản. Bởi đây là loại tài khoản phụ, mới được VinaPhone áp dụng trong thời gian gần đây. Bài viết dưới …