M0 VinaPhone

Gói cước M0 VinaPhone

Thông tin và cước phí sử dụng gói cước M0 VinaPhone

21/12/2021 @ 09:04

Gói cước M0 VinaPhone là gói cước data mặc định của nhà mạng VinaPhone. Trường hợp thuê bao không tham gia bất kỳ gói cước 3G/4G nào thì khi truy cập mạng hệ thống sẽ trừ cước theo gói M0. Vậy cước sử dụng gói M0 Vina là bao nhiêu? Gói M0 có cần đăng …