Chặn tin nhắn rác

Cách chặn tin nhắn rác VinaPhone

Cách chặn tin nhắn rác, tin quảng cáo VinaPhone nhanh nhất

22/11/2022 @ 00:44

Hiện nay, tin nhắn rác, tin quảng cáo được gửi về điện thoại mỗi ngày với tần suất lớn khiến nhiều người dùng sim VinaPhone cảm thấy rất phiền. Tin nhắn rác, quảng cáo làm bạn mất tập trung, làm đầy bộ nhớ chính vì vậy bạn muốn chặn hết các tin quảng cáo đi. …