Xem lại các lượt thích trên Facebook sẽ giúp bạn biết được tất cả các hoạt động like hay bày tỏ cảm xúc của mình với các bài viết, hình ảnh, video từ trước tới nay. Thông qua cách này bạn cũng có thể vào bỏ thích với những bài viết trước đây. Chi tiết cách thực hiện sẽ được hướng dẫn trong nội dung dưới đây.

cach xem lai cac luot thich tren facebook

Cách xem lại các lượt thích và cảm xúc Facebook trên điện thoại và PC

Hướng dẫn cách xem lại các lượt thích trên Facebook đơn giản

1. Cách xem lại các lượt thích trên Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Bạn truy cập vào ứng dụng Facebook, sau đó nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở bên phải giao diện màn hình.

xem lai cac luot thich tren facebook

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở bên phải giao diện

Bước 2: Bạn nhấn vào mục tài khoản cá nhân.

xem lai cac luot thich va cam xuc tren facebook

Bạn nhấn vào mục tài khoản cá nhân

Bước 3: Sau đó, nhấn vào mục Cài đặt (có biểu tượng hình bánh răng cửa), tiếp theo nhấn vào mục Nhật ký hoạt động.

xem lai cac luot thich va cam xuc tren facebook nhu the nao

Nhấn vào mục Cài đặt, có biểu tượng hình bánh răng cửa, tiếp theo nhấn vào mục Nhật ký hoạt động

Bước 4: Nhấn vào mục Hạng mục, sau đó chọn vào các lượt thích và cảm xúc.

xem lai cac luot da thich tren facebook

Nhấn vào mục Hạng mục, sau đó chọn vào mục các lượt thích và cảm xúc

Bước 5: Để bỏ thích một bài viết bất kỳ, bạn nhấn vào dấu 3 chấm và chọn vào mục bỏ thích.

xem lai cac luot da thich tren facebook nhu the nao

Nhấn vào dấu 3 chấm và chọn vào mục bỏ thích

2. Cách xem lại lượt thích và cảm xúc Facebook bằng máy tính

Bước 1: Bạn truy cập vào trang cá nhân trên Facebook, sau đó nhấn vào mục Nhật ký hoạt động.

xem lai cac luot da thich tren facebook bang may tinh

Truy cập vào trang ca nhân trên Facebook, sau đó nhấn vào mục Nhật ký hoạt động

Bước 2: Chọn vào mục Các lượt thích và cảm xúc tại mục bộ lọc phía trái giao diện.

xem lai cac luot da thich tren facebook bang pc

Chọn vào mục Các lượt thích và cảm xúc tại mục bộ lọc phía trái giao diện

Bước 3: Tất cả các bài viết bạn đã thích sẽ xuất hiện, các bài thích gần nhất sẽ xuất hiện đầu tiên. Để bỏ thích hoặc bỏ cảm xúc, bạn nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa tại bài viết muốn thay đổi, sau đó nhấn vào mục Bỏ thích hoặc bỏ cảm xúc.

xem lai cac luot da thich tren facebook bang dien thoai

Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa tại bài viết muốn gỡ, sau đó nhấn vào mục Bỏ thích hoặc bỏ cảm xúc

Việc xem lại các lượt đã thích trên Facebook thật đơn giản phải không nào. Nếu muốn xem lại những bài mình đã thích thì hãy tìm hiểu ngay bạn nhé!

»Tin tức liên quan: