VoiceMail Vinaphone

Dịch vụ lời nhắn thoại VinaPhone

Đăng ký dịch vụ lời nhắn thoại Voicemail VinaPhone

25/07/2021 @ 10:27

Dịch vụ lời nhắn thoại VoiceMail VinaPhone là dịch vụ tiện ích hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong quá trình liên lạc. Khi bạn bận hoặc không liên lạc được hoặc trong những tình huống không tiện nghe máy thì người gọi có thể để lại lời nhắn thoại. Dịch vụ sẽ hỗ …