Ứng tiền Vinaphone

ứng ngày sử dụng VinaPhone

Cách ứng ngày sử dụng cho tài khoản VinaPhone

27/10/2021 @ 08:46

Ứng ngày sử dụng sim VinaPhone là một trong những tính năng tiện ích hỗ trợ đắc lực cho người dùng. Khi tài khoản của bạn còn tiền nhưng lại sắp hết ngày dùng thì bạn có thể chọn ứng thêm ngày dùng để đảm bảo cho các nhu cầu sử dụng. Vậy làm sao …

Cách ứng tiền VinaPhone

26/04/2021 @ 09:08

Ứng tiền VinaPhone là cách giúp bạn xử lý tình trạng hết tiền trong tài khoản nhanh nhất. Bạn có thể ứng từ 5.000đ – 50.000đ vào tài khoản chính và có thể sử dụng số tiền đó để gọi điện, nhắn tin, đăng ký mạng 4G VinaPhone… Vậy cách ứng tiền Vina như thế …