Ứng tiền Vinaphone

Cách ứng tiền VinaPhone

16/07/2022 @ 09:08

Ứng tiền VinaPhone giúp bạn nhanh chóng bổ sung tiền vào tài khoản chính nhanh nhất. Bạn có thể ứng tiền từ 5.000đ – 50.000đ vào tài khoản chính và có thể sử dụng số tiền đó để gọi điện, nhắn tin, đăng ký mạng 4G VinaPhone… Bạn có thể ứng tiền chủ động bằng …

ứng ngày sử dụng VinaPhone

Cách ứng ngày sử dụng cho tài khoản VinaPhone

27/10/2021 @ 08:46

Ứng ngày sử dụng sim VinaPhone là một trong những tính năng tiện ích hỗ trợ đắc lực cho người dùng. Khi tài khoản của bạn còn tiền nhưng lại sắp hết ngày dùng thì bạn có thể chọn ứng thêm ngày dùng để đảm bảo cho các nhu cầu sử dụng. Vậy làm sao …