thay doi trung tam tin nhan vina

Cách thay đổi trung tâm tin nhắn VinaPhone

Cài đặt trung tâm tin nhắn VinaPhone trên iPhone, Android

09/08/2022 @ 09:31

Cài đặt trung tâm tin nhắn VinaPhone sẽ là cách giúp khách hàng giải quyết tình trạng sim không gửi hay nhận được tin nhắn. Trung tâm tin nhắn VinaPhone là các dãy số giúp khác hàng có thể gửi tin nhắn đến mọi người. Nếu sai mã số trung tâm thì bạn không thể …