tài khoản Google Play của VinaPhone

VinaPhone áp dụng tài khoản thanh toán mới trên Google Play

02/02/2019 @ 08:38

VinaPhone áp dụng tài khoản thanh toán mới trên Google Play từ ngày 01/02/2019 trên phạm vi toàn quốc. Với quy định mới này, khách hàng có thể dễ dàng quản lý nhu cầu sử dụng dịch vụ, dễ dàng thanh toán cước nhanh hơn mà không phải phụ thuộc vào tài khoản chính của thuê bao. VinaPhone …