Quy định mới của gói D1 Vinaphone

đối tượng đăng ký gói D1 VinaPhone

LƯU NGAY: Đối tượng đăng ký gói D1 VinaPhone mới nhất

28/03/2022 @ 11:15

Trước khi có ý định đăng ký gói D1 của VinaPhone trải nghiệm internet trong thời gian tới bạn nên tìm hiểu thông tin về đối tượng đăng ký gói D1 VinaPhone để biết được thuê bao có được tham gia gói cước hay không. Bởi nếu không thuộc đối tượng ưu đãi gói D1 …