Pay4Me Vinaphone

gọi người nghe trả tiền VinaPhone

Dịch vụ gọi người nghe trả tiền VinaPhone – Pay4me VinaPhone

19/08/2021 @ 08:26

Nếu chẳng may cần liên lạc gấp nhưng tài khoản đã cạn kiệt thì bạn có thể sử dụng ngay dịch vụ gọi người nghe trả tiền VinaPhone – Pay4me VinaPhone. Khi sử dụng dịch vụ bạn sẽ không phải tốn chí gọi mà người nghe sẽ là người trả phí cho cuộc gọi của …