Megaview vinaphone

Hủy dịch vụ MegaView Vinaphone từ đầu số 9074

Hủy dịch vụ MegaView Vinaphone từ đầu số 9074

17/08/2016 @ 08:35

Nếu hoàn toàn không có nhu cầu xem truyền hình online trên di động nữa thì bạn hãy thực hiện hủy dịch vụ MegaView Vinaphone từ đầu số 9074 ngay từ hôm nay để tiết kiệm cước phí 3.000đ/ngày. Như vậy với số tiền tiết kiệm được 90.000đ/tháng sau khi hủy gia hạn dịch vụ MegaView khách …