liên kết Zalo Pay với BIDV

Cách liên kết ứng dụng ZaloPay với tài khoản BIDV

12/11/2020 @ 08:35

Liên kết ứng dụng ZaloPay với tài khoản BIDV sẽ giúp bạn nhanh chóng thực hiện giao dịch, thanh toán các dịch vụ online, trực tuyến mà không cần phải mất thời gian đến ngân hàng. Khi sử dụng Zalo Pay bạn có thể thanh toán ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào …