kiểm tra thuê bao đã chuyển sang mạng vina chưa?

Cách kiểm tra thuê bao đã chuyển mạng giữ số thành công hay chưa?

26/11/2018 @ 08:43

Làm sao để kiểm tra thuê bao đã chuyển mạng giữ số thành công hay chưa? Đây là thắc mắc chung của rất nhiều người dùng di động hiện nay, đặc biệt là những bạn đã thực hiện chuyển đổi sang mạng VinaPhone. Bởi sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký chuyển mạng …