kiểm tra phút gọi gói VD149 VinaPhone

kiểm tra dung lượng gói vd149 vinaphone

Hướng dẫn kiểm tra dung lượng gói VD149 VinaPhone

26/04/2021 @ 08:48

Kiểm tra dung lượng gói VD149 VinaPhone hoàn toàn có thể thực hiện qua tin nhắn. Khi chủ động kiểm tra dung lượng của gói, khách hàng có thể nắm được chính xác số data ưu đãi, số phút gọi và SMS miễn phí còn lại trong quá trình sử dụng. Cùng tiếp tục theo …