kiểm tra data gói Thaga VinaPhone

cách kiểm tra dung lượng gói cước thaga vinaphone

Cách kiểm tra dung lượng gói Thaga VinaPhone

05/05/2021 @ 09:10

Kiểm tra dung lượng gói Thaga VinaPhone sẽ giúp khách hàng quản lý tốt hơn số dung lượng ưu đãi còn lại trong suốt quá trình truy cập mạng. Cú pháp kiểm tra data của gói Thaga VinaPhone không giống với cú pháp kiểm tra data của những gói 4G/3G “đại trà” hiện nay, nên …