kiểm tra data 4G vina

kiểm tra dung lượng gói 4G VinaPhone

Cách kiểm tra dung lượng 4G VinaPhone đang sử dụng

15/04/2021 @ 09:18

Để biết được số data ưu đãi của gói 4G còn lại là bao nhiêu bạn cần thực hiện kiểm tra dung lượng 4G VinaPhone đang sử dụng theo đúng cú pháp nhà mạng quy định. Vậy cú pháp tra cứu ưu đãi 4G của VinaPhone là gì? Nếu bạn còn đang thắc mắc thì …