huy vd69 vinaphone

Huỷ gói VD69 VinaPhone

Cách hủy gói VD69 VinaPhone qua đầu số 900 nhanh nhất

03/11/2021 @ 09:28

Chủ động huỷ gói cước VD69 của VinaPhone khi không muốn tiếp tục dùng gói hoặc muốn đăng ký lại gói cước 4G mới để sử dụng là thao tác mà người dụng cần thực hiện đúng lúc. Vì gói cước VD69 sẽ tự động gia hạn khi hết chu kỳ sử dụng nên nếu …