huy VD2 Vinaphone

huy goi vd2 vinaphone

Cách huỷ gói VD2 của VinaPhone miễn phí qua tin nhắn

19/10/2022 @ 09:09

Hủy gói cước VD2 VinaPhone sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí 2.000đ/ngày. Gói VD2 là một trong những gói 4G Vina 1 ngày nhận có ưu đãi combo. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sử dụng gói data không có nhu cầu gọi thì hãy huỷ gói để tránh gia hạn cước phí. Với …