Hủy VCare Vinaphone

Cách hủy VCare VinaPhone

Cách hủy VCare VinaPhone từ đầu số 9876

20/05/2022 @ 09:37

Hầu hết các dịch vụ của VinaPhone đều có tính năng gia hạn tự động sau khi hết chu kỳ sử dụng nếu tài khoản chính đủ cước. Tương tự Vcare cũng có chức năng này, để hạn chế tình trạng phát sinh phí không có nhu cầu dùng tiếp bạn có thể chủ động …