hủy quyền admin group facebook

Cach huy quyen admin nhom facebook

Hướng dẫn cách hủy quyền admin nhóm facebook chi tiết nhất

04/01/2019 @ 14:39

Với tư cách là một Admin của nhóm Facebook, bạn có rất nhiều quyền quản lý nhóm như: thêm, xóa thành viên, quản lý bài đăng hoặc thậm chí là hủy quyền Admin nhóm Facebook của một thành viên nào đó. Sau khi hủy, họ sẽ vẫn là thành viên bình thường và không được phép …