huy hey29 vinaphone

Cách hủy gói cước HEY29 VinaPhone

Hướng dẫn cách hủy gói Hey29 của VinaPhone nhanh nhất

21/11/2021 @ 10:54

Thuê bao không muốn tiếp tục sử dụng gói cước HEY29 VinaPhone thì nên chủ động thực hiện cú pháp huỷ gói HEY29 của VinaPhone để tránh trường hợp trừ phí 29.000đ gia hạn gói cước ngoài ý muốn. Vậy cú pháp huỷ gói cước HEY29 Vina như thế nào? Chi tiết sẽ có ở …