hủy gói maxdb vinaphone

Hướng hủy gói MAXDB Vinaphone

Hướng dẫn hủy gói MAXDB Vinaphone

17/08/2015 @ 11:59

Làm cách nào để hủy gói MAXDB Vinaphone là câu hỏi của một số người dùng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ 3G Vinaphone đặt ra. Mặc dù gói cước 3G khuyến mãi Vinaphone MAXDB có cước phí rẻ, hấp dẫn nhưng nếu trong quá trình sử dụng bạn cảm thấy số dung lượng …