hủy gói cước x19 vinaphone

gói X19 VinaPhone

Bổ sung 350MB dung lượng với gói X19 VinaPhone

27/03/2022 @ 14:51

Trong quá trình sử dụng nếu gói 3G VinaPhone hết data ưu đãi thì mua thêm dung lượng 3G VinaPhone chính là giải pháp giúp bạn tiếp tục được truy cập internet mà không bị gián đoạn. Gói X19 của VinaPhone là một trong những lựa chọn giúp bạn bổ sung 350MB duy trì kết …