huy chuyen tiep cuoc goi vinaphone

Cách huỷ chuyển tiếp cuộc gọi đến số khác mạng vinaphone

Cách hủy chuyển cuộc gọi đến số khác của mạng Vinaphone

10/05/2021 @ 11:38

Trong quá trình liên lạc nhận thấy dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi – Call Forward đã không còn cần thiết nữa thì hãy thực hiện hủy để sau này không phải nhờ người khác nghe điện thoại hỗ nữa. Trong phần bài viết dưới đây 3gvinaphone.com.vn sẽ chỉ bạn cách hủy chuyển cuộc gọi …