huy chuyen tiep cuoc goi vinaphone

Cách huỷ chuyển tiếp cuộc gọi đến số khác mạng vinaphone

Cách tắt chuyển hướng cuộc gọi VinaPhone siêu đơn giản

25/08/2022 @ 11:38

Trong quá trình liên lạc nhận thấy dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi VinaPhone đã không còn cần thiết nữa thì hãy thực hiện hủy ngay. Để sau này không phải nhờ người khác nghe điện thoại hỗ nữa. Bạn có thể thực hiện cách hủy chuyển tiếp cuộc gọi VinaPhone bằng thao tác USSD. …