huy chuyen tiep cuoc goi vinaphone

tat chuyen cuoc goi vinaphone

3 Cách huỷ/tắt chuyển hướng cuộc gọi VinaPhone cực dễ

23/12/2022 @ 11:38

Trong quá trình sử dụng dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi VinaPhone đã không còn cần thiết nữa. Bạn hãy thực hiện hủy chuyển tiếp cuộc gọi VinaPhone bằng nhiều cách khác nhau. Sau khi huỷ, bạn không phải nhờ người khác nghe điện thoại hộ nữa. Vì chuyển cuộc gọi có nhiều cách cài …