huy 4g vinaphone

huỷ gói 4g vinaphone

Cách hủy 4G VinaPhone, huỷ đăng ký 4G VinaPhone đang dùng

18/04/2021 @ 08:36

Huỷ 4G VinaPhone là cách giúp bạn bảo toàn số tiền trong tài khoản của mình khi không muốn gói 4G đang dùng tự động gia hạn ở chu kỳ tới. Cách huỷ gói 4G VinaPhone vô cùng đơn giản nhưng vẫn còn nhiều khách hàng chưa nắm được. Vậy nên bài viết dưới đây …