hey59 vinaphone

gói hey59 vinaphone

Đăng ký gói Hey59 VinaPhone nhận 5GB và Gọi miễn phí

04/07/2021 @ 10:16

Đăng ký gói Hey59 VinaPhone theo cú pháp MO HEY59 gửi 1543 thành công, người dùng di động sẽ được nhận 100 phút gọi đến số điện thoại cố định, 5GB data tốc độ cao để truy cập mạng và miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Hấp dẫn quá …