hey59 vinaphone

gói hey59 vinaphone

Đăng ký gói Hey59 VinaPhone nhận 5GB và Gọi miễn phí

04/07/2021 @ 10:16

Thông báo:  hiện nay gói HEY59 VinaPHone đã ngừng cung cấp nên bạn không đăng ký được nữa. Chọn lựa các gói cước 4G khác sử dụng nhé! Đăng ký gói Hey59 VinaPhone theo cú pháp MO HEY59 gửi 1543 thành công, người dùng di động sẽ được nhận 100 phút gọi đến số điện …