gói cước GD0 VinaPhone

Cách kiểm tra dung lượng gói GD0 VinaPhone

Cách kiểm tra dung lượng gói GD0 VinaPhone

06/12/2021 @ 08:38

Kiểm tra dung lượng gói GD0 VinaPhone sẽ giúp khách hàng quản lý tốt hơn ưu đãi data trong quá trình sử dụng cũng như chia sẻ data 3G/4G cho các thuê bao thành viên trong nhóm. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn khá nhiều bạn vẫn chưa nắm được cú pháp tra cứu dung …