gói 6TMAX100 VinaPhone

gói 6tmax100 vinaphone

Đăng ký 6TMAX100 VinaPhone nhận 180GB sử dụng trong 6 tháng

28/03/2022 @ 09:51

Đăng ký gói 6TMAX100 VinaPhone thành công thuê bao của bạn sẽ nhận được data tốc độ cao miễn phí trong vòng 6 tháng liên tiếp. Cụ thể mỗi tháng thuê bao của bạn sẽ được cộng 30GB tốc độ cao (tương đương 180GB/6 tháng), khi sử dụng hết dung lượng ưu đãi data tốc …