ghim thông báo trên zalo

Cách tạo ghi chú nhóm Zalo trên điện thoại và máy tính

16/11/2020 @ 14:51

Tạo ghi chú nhóm Zalo trên điện thoại và máy tính sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thông báo các sự kiện, công việc đến các thành viên khác trong nhóm. Khi bạn tạo ghi chú nhóm, nó sẽ hiển thị trên đầu giao diện, nhờ vậy mà các thành viên sẽ không …