đổi số điện thoại SMS Banking Vietcombank

Cách đăng ký đổi số điện thoại SMS Banking, iBanking Vietcombank

Vietcombank hỗ trợ chuyển đổi số điện thoại SMS Banking Online

14/09/2018 @ 09:37

Vietcombank hỗ trợ chuyển đổi số điện thoại SMS Banking Online chính là cách để chủ tài khoản đăng ký thuê bao di động 11 số được tiếp tục sử dụng các dịch vụ Ngân hàng. Từ ngày 15/9/2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ bắt đầu hỗ trợ đăng …