Đổi điểm VinaPhone Plus

diem vinaphone plus duoc quy doi thanh diem vpoint

Thông báo: Điểm VinaPhone Plus được quy đổi thành điểm VPOINT từ ngày 1/4/2018

11/05/2018 @ 09:59

Điểm VinaPhone Plus được quy đổi thành điểm VPOINT từ ngày 1/4/2018 đây là ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành riêng cho Hội viên VinaPhone Plus. Theo quy định mới này thì các hội viên từ hạng Bạc trở lên đều có thể sử dụng số điểm tích lũy VinaPhone Plus để quy đổi thành …