đổi bằng lái xe online

Hướng dẫn cách đổi bằng lái xe máy sang thẻ nhựa online

26/11/2019 @ 14:55

Đổi bằng lái xe máy sang thẻ nhựa online hiện đang là thông tin được rất nhiều người dùng quan tâm. Nếu bằng lái xe A1 của bạn đang được làm bằng giấy và ép plastic, thì hãy nhanh chóng thực hiện chuyển đổi sang thẻ nhựa trước ngày 31/12/2020 nhé. Để giúp người dân …