đăng ký HEY90 VinaPhone

gói hey90 vinaphone

Gói HEY90 VinaPhone 90K miễn phí 1020 phút gọi, 7GB data

04/07/2021 @ 10:50

Thông báo: VinaPhone đã ngừng triển khai gói HEY90 nên bạn không thể đăng ký được nữa. Hãy tham khảo gói cước VD120 VinaPhone ưu đãi 60GB để dùng thay thế nhé! Tên gói VD120 Cách đăng ký MO VD120 gửi 1543 Đăng ký nhanh Đăng ký Ưu đãi 5GB/ngày ⇒ 150GB/30 ngày Miễn phí 1500 phút gọi nội …

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!