Đăng ký gói X100 Vinaphone

goi x100 vinaphone

Cộng thêm 100MB data khi đăng ký gói X100 VinaPhone

20/10/2022 @ 00:50

Gói X100 VinaPhone là gói cước 3G VinaPhone khuyến mãi bổ sung dung lượng cho các gói MAX100, MAX200, MAX300 khi đã sử dụng hết số dung lượng tốc độ cao từ gói cước chính. Với cước phí 15.000đ cho một lần đăng ký bạn sẽ nhận ngay được 100MB data ngoài dung lượng của …

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!