đăng ký BIG2G VinaPhone

gói big20 của vinaphone

Gói cước BIG2G VinaPhone ưu đãi 2GB/ngày – 60GB/tháng

30/05/2021 @ 09:53

Thông báo: Gói cước BIG2G VinaPhone đã ngừng cung cấp. Thuê bao có thể đăng ký gói cước data 3G/4G khác. Gói cước BIG2G VinaPhone hiện chỉ được áp dụng và triển khai dành riêng cho các khách hàng tại 2 khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình. Chỉ cần tham gia đăng ký sử …