Đăng ký B99 3T VinaPhone

gói b99 3t của vinaphone

Gói B99 3T VinaPhone dùng 3 tháng ưu đãi   Gọi, Data, SMS

08/07/2021 @ 10:06

Đăng ký gói B99 3T VinaPhone bằng cú pháp MO 3TB99 gửi 1543, mỗi tháng bạn sẽ nhận được ưu đãi combo 4 trong 1 bao gồm 600MB data dùng không giới hạn, 60 SMS,  30 phút gọi ngoại mạng, miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và được nhận 3 …