chuyển tiền ezpay vinaphone

[TB] VinaPhone thay đổi quy định chuyển tiền dịch vụ EZPAY

10/01/2019 @ 08:50

VinaPhone thay đổi quy định chuyển tiền dịch vụ EZPAY vào đầu năm 2019 đối với tất cả khách hàng trả sau. Chính sách thay đổi này nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trả sau khi sử dụng tính năng thanh toán hộ và chuyển tiền của dịch vụ EZPay. Cùng cập nhật …