chuyển đổi đầu số VinaPhone

Đổi sim VinaPhone 11 số sang 10 số: Ngân hàng có tự chuyển đổi?

Đổi sim 11 số sang 10 số Ngân hàng có hỗ trợ tự động chuyển đổi?

13/09/2018 @ 09:32

Đổi sim 11 số sang 10 số Ngân hàng có hỗ trợ tự động chuyển đổi? Đây là thắc mắc chung của không ít người dùng thuê bao di động 11 số 0124, 0127, 0129, 0123, 0125xxxxxxx của VinaPhone cũng như các nhà mạng khác. Bởi các dịch vụ mobile banking của các ngân hàng …