chặn quảng cáo trên Youtube

Cách chặn quảng cáo khi xem video Youtube

08/09/2020 @ 09:59

Chặn quảng cáo khi xem video Youtube sẽ là giải pháp giúp người dùng loại bỏ đi những đoạn quảng cáo cắt ngang làm gián đoạn khi đang xem các video hay bộ phim hấp dẫn. Bởi việc xuất hiện nhiều quảng cáo liên tục trong 1 video thường khiến cảm thấy rất phiền phức, khó chịu và …