cách kiểm tra thuê bao thuộc mạng nào

Cách kiểm tra số điện thoại đã chuyển mạng giữ số chưa? thuộc mạng nào?

26/11/2018 @ 13:59

Kiểm tra số thuê bao thuộc nhà mạng nào sau chuyển mạng giữ số sẽ giúp người dùng di động phân biệt được đâu là thuê bao nội mạng và đâu là thuê bao ngoại mạng mỗi khi liên lạc. Bởi sau khi chuyển mạng số, số thuê bao chuyển mạng hoàn toàn không có …