Cách hủy gói D7 Vinaphone

huỷ gói cước d7 vinaphone

2 Cách hủy gói D7 VinaPhone cực đơn giản

26/08/2022 @ 10:11

Huỷ gói D7 VinaPhone khi hết nhu cầu hay muốn đăng ký một gói cước 4G Vina 1 ngày mới phù hợp hơn để sử dụng. Huỷ gói D7 giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tối đa hàng ngày. Sau khi thực hiện huỷ thành công, gói cước sẽ không còn trên sim nữa. …